Henry Scott Tuke ( * 1858 † 1929 )

Kunstdrucke & Gemälde von Henry Scott Tuke
Nach Oben